X Karpiowy Pucharu Śląska 6-10.05.2020 - LISTA STARTOWA, REGULAMIN

Dodany przez     mar 11, 2020     Home , Aktualności    0 Komentarzy
X Karpiowy Pucharu Śląska 6-10.05.2020 - LISTA STARTOWA, REGULAMIN

LISTA STARTOWA:

1.ROBERT MALIK, TOMASZ ŻĄDŁO

2.TOMASZ PRZEKLASA, MICHAŁ GALINIAK

3.KRZYSZTOF CYBULSKI, RADOSŁAW STANKOWSKI, TATIANA CYBULSKA

4.PIOTR DOBIJA, PAWEŁ DOBIJA

5.RAFAŁ SYNOWIEC, WITOLD SMĘDER

6.FISHINGON CARP TEAM 1

7.DANIEL SEKERA + PARTNER
FISHINGON CARP TEAM

8.MARIUSZ STASIK, PARTNER

9.MIREK MATYSIAK, PAWEŁ JAGIELSKI

10.PRZEMYSŁAW BAJ, MARIUSZ BUCZAK

11.TOMASZ HACZEK, ŁUKASZ ROGOL

12.MATEUSZ TOMCZYK, ŁUKASZ TURSKI

13.JANUSZ KRUPA, DARIUSZ OGORZAŁEK

14.PIOTR STUDNIAREK, DARIUSZ STUDNIAREK

15.RADOSŁAW RAKOCZY, KAZIMIERZ HATALA

16.JERZY SKROBOT, WIESŁAW HERETYK
TEAMRUNNER: MARIUSZ STĘPIEŃ

17.PAWEŁ KUCHARSKI, MAREK JUSZCZAK

18.ŁUKASZ GRZELAK, MAREK GRZELAK

19.MARCIN SELEGA, MATEUSZ PISAREK

20.MATEUSZ DOWEJKO, KRZYSZTOF DOWEJKO

21.SEBASTIAN ZAKRZEWSKI, JAKUB WIECZOREK

22.MIROSŁAW LESZCZYŃSKI, PARTNER

23.JAROSŁAW ŚREDNICKI, MICHAŁ NOCULAK

24.P.KAZIK, M.KOZŁOWSKI

25.MAREK SZOPA, MARCIN PŁOCH

26.ADAM TRAWKA, DAREK OSIECKI

27.BARTŁOMIEJ GAJEWSKI, MARIUSZ SYNOWIEC

28.TOMASZ SPENDE, PARTNER

29.DANIEL BUCZEK, PARTNER

30.DAWID DANKOWSKI, ŁUKASZ WILCZYŃSKI

31.MICHAŁ GRZELACZYK, PIOTR ZAKRZEWSKI

32.DAMIAN KORDAS, KRZYSZTOF KORDAS

33.KACPER GRUSZKA, ADRIAN KOPACZ

34.MAIKEL PEELEN, SŁAWOMIR MUELLER

35.DAWID GRUSZA, ŁUKASZ KOT

36.PIOTR MAJCHRZAK, PAWEŁ MACIEJCZYK

37.ARKADIUSZ WANTUCH, SEBASTIAN LIRO

38.DANNY, ZIZI - BELGIA

39.SEBASTIAN GRYSZKO, BŁAŻEJ GRYSZKO

40.ŁUKASZ DOMINIAK, ADAM CZYSTY
EKSPERT TEAM

41.LIDIA SŁOCZYŃSKA, MARCIN SŁOCZYŃSKI, WIESŁAW SŁOCZYŃSKI

42.MARIUSZ CHRZĄSTOWSKI, MARCIN PŁACHNO, ROBERT MICHAŁEK

.

.

.

.

.

.

Regulamin "X Karpiowy Pucharu Śląska" 6-10.05.2020 Uroczysko Karpiowe / ELIMINACJE DO MPwWK 2020

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do MPwWK oraz do XI Karpiowego Pucharu Śląska 2020. Drużyny, które zajmą
1 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzymają darmowe prawo startu w Mistrzostwach Polski 2020.
(Nasze zawody zostały zgłoszone do eliminacji, jak co roku zgodnie z procedurą, czekamy na decyzję Zarządu PFWK o przyznaniu miejsca w Mistrzostwach Polski)
2 miejsce - darmowy start w XI Karpiowym Pucharze Śląska 2020.

3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 3 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

WAŻNE!! ZMIANY W WYWOŻENIU ZESTAWÓW – pkt.6!!
6. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska tylko za pomocą łódki zdalnie sterowanej. Pontonu można użyć tylko i wyłącznie przez pierwsze 2h trwania zawodów, aby postawić markery(max.2), oraz wstępnie zanęcić. Po tym czasie jest całkowity zakaz używania pontonów. Można nęcić i wywozić zestawy za pomocą łódek zdalniesterowanych / nęcić również rakietą zanętową. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze. DOZWOLONE NĘCENIE PŁATKAMI KUKURYDZIANYMI TYPU "CORN CARP CRUNCH".


9. Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

10. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 5 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

11. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia. Nie można holować z łodzi, HOL DOZWOLONY JEDYNIE Z BRZEGU.


12. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę (bojek) do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

13. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

14. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

15. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

16. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

17. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

18. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

21. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

24. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

25. WAŻNE: Każda druzyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego kapoka! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływajacych. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce.

26.Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

27. Zezwala sie na używanie silników elektrycznych.

28. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

29. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów tyczkowych na drużynę. Zakaz używania markerów typu H.

30. Wpisowe za drużynę wynosi 1000zł, temarunner - 100zł , obiady - 100zł/osoba (pkt.31.)

31. Jest możliwość zamówienia ciepłych obiadów z dostarczeniem na stanowisko:
środa - godz. 15:30 (godzina przesunięta ze względu na start)
czwartek - godz. 13:00
piątek - godz. 13:00
sobota - godz. 13:00
Cena za pakiet (4obiady/osoba) - 100zł

WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego, płatna do 7dni roboczych od zgłoszenia startu . Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

Drugą ratę należy wpłacić do końca lutego 2020. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.

Plan zawodów:

Środa
godz.09:00 – zbiórka/rejestracja/
- poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki + grill bez ograniczeń
godz.12:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 13:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Eliminacji do Karpiowego Pucharu Śląska"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji Karpiowego Pucharu Śląska walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 2 w klasyfikacji generalnej. 1 drużyna otrzymuje darmowy start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 500zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613

Dodaj komentarz

* Nazwa
* E-mail (Nie będzie publikowany)
   Strona www (Site url withhttp://)
* Komentarz
Przepisz kod