II Polish Carp Casting 15-19.04.2020 - LISTA STARTOWA, REGULAMIN

Dodany przez     mar 11, 2020     Home , Aktualności    0 Komentarzy
II Polish Carp Casting 15-19.04.2020 - LISTA STARTOWA, REGULAMIN

LISTA STARTOWA

1.KONRAD BACHOWSKI, SŁAWOMIK KULAWIK, AGNIESZKA KULAWIK

2.ROBERT MICHALIK, PAWEŁ ŻAK

3.KRZYSZTOF CYBULSKI, MATEUSZ CYBULSKI

4.MATEUSZ WRONA, GRZEGORZ WRONA

5.ADAM CZUCZWARA, DAREK PILARZ

6.PAWEŁ BAŃKOWSKI, TARAS DOWGANIUK, TOMEK KOSIOREK

7.JELEŃ HENRYK, RAFAŁ SZYNALSKI , AGNIESZKA SZYNALSKA

8.SEBASTIAN ROŻYŃSKI, BOGUSŁAW ROŻDŻYŃSKI

9.MIKBAITS
JAN KRIZAK, PETR KLEIBER

10.CT Čvachta STARBAITS
ROTISLAV WATOR, ONDREJ HAJEK

11.CT OSTRAVACY
TOMAS DVORSKY, KAREL KAVAN, TOMAS POSKONKA

12.FISH ON TEAM
DANIEL SEKERA, MICHAŁ ZEMANEK

13.SEBASTIAN ROŻDZYŃSKI, BOGUSŁAW ROŻDŻYŃSKI

14.KAMIL KUSKA, TOMASZ HAJNC

15.JACEK MUSIOŁ, ROMAN MUSIOŁ

16.IRENEUSZ BOROWSKI, ANDRZEJ KRAWCZYK – WIND CARP TEAM

17.DANIEL BUCZEK + PARTNER

18.KRZYSZTOF NICIEJEWSKI, ARTUR NOWAKOWSKI

19.MATEUSZ BIK , ROBERT SMĘTEK

20.UKRAINA – IGOR MYKOLYUK + PARTNER

21.JAN CIEŚLA, WIESŁAW GIDEL

22.SEBASTIAN STOCHMAL, PIOTR WOJTUŚCISZYN

23.KAROL MATUSZEK, ANDRZEJ KOŁODZIEJ

24.ANDRZEJ MATUSZEK, ANDRZEJ TIEL

25.ADAM KALINOWSKI, ADRIAN PILCH

26.GRACJAN MAJDANIK, MATEUSZ KRAKOWSKI

27.SŁAWOMIR DEKA, MICHAŁ STELMASZEK

28.SŁAWOMIR MAŚLANKA, PIOTR OSTROWSKI-JOŃCA

29.ADRIAN BASZKOWSKI, SEBASTIAN SEREK

30.ŁUKASZ SZYJA + PARTNER

31.PAWEŁ KUREK, TOMEK PALOCH

32.SEBASTIAN MITAS, MATEUSZ HANDKUS

33.RAFAŁ WOJEWODA , DAWID NYCZ

34.ARTUR GACZOŁ, BARTOSZ MALEC

35.PAWEŁ BOGACKI, MAREK JURECZKA

36.KRZYSZTOF BACHULSKI, JAREK KARAŚ

37.PIOTR MAJCHRZAK, JANUSZ GABRUK

38.MARCIN KALOWSKI, DANIEL STRAMSKI

39.PAWEŁ OLEKSIEWICZ, ADRIAN HAJDUG

40.ŁUKASZ MISZKIN, IGNACY LENKIEWICZ

41.TOMASZ PAWLAK, KAMIL WIAK

42.ANDRZEJ CEBULA, PATRYK HOLUK, MARIA STOPKA

43.SEBASTIAN HADASIK, PIOTR HADASIK


.

.

.

Regulamin "II KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - II POLISH CARP CASTING" 15-19.04.2020 Uroczysko Karpiowe / ELIMINACJE DO PCM 2020

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2019. Zwycięska drużyna otrzymuje darmowy start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2020.

W chwili obecnej zawody zostały zgłoszone do PFWK, czekamy na decyzję odnośnie ilości miejsc w MPwWK 2020. O decyzji PFWK poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu decyzji.

Zawody są Eliminacjami do III KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - III POLISH CARP CASTING. Drużyna, która zajmie 2 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzyma darmowe prawo startu w III KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - III POLISH CARP CASTING 2020.

3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 3 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą być w obecności pełnoletniego opiekuna. Opiekunem może być partner z drużyny.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej części zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. Zawody odbywają się systemie rzutowym, zakaz używania środków pływających. Stawiamy markery i nęcimy wyłącznie z brzegu methodą rzutową.

Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze. DOZWOLONE NĘCENIE PŁATKAMI KUKURYDZIANYMI TYPU "CORN CARP CRUNCH".

9. Nęcenie łowiska odbywa się z brzegu methodą rzutową. Nie ma ograniczeń w ilości nęcenia i stosowanych zanęt.

10 Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

11. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

12. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

13. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

14. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, ale tylko wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna, do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

15. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy). Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

16. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

17. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

18. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

19. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

22. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

25. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

26. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

27. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów na drużynę.

28. Zakaz nadużywania alkoholu przez zawodników.

29. Wpisowe za drużynę wynosi 1000zł, temarunner - 100zł , obiady - 100zł/osoba (pkt.31.)

30. Jest możliwość zamówienia ciepłych obiadów z dostarczeniem na stanowisko:
środa - godz. 15:30 (godzina przesunięta ze względu na start)
czwartek - godz. 13:00
piątek - godz. 13:00
sobota - godz. 13:00
Cena za pakiet (4obiady/osoba) - 100zł

WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego, płatna do 7dni roboczych od zgłoszenia startu. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

Drugą ratę należy wpłacić do końca lutego 2020. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.

Środa
godz.08:00 – zbiórka/rejestracja/
- poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki + grill bez ograniczeń
godz.12:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 13:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Eliminacji do III KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - II POLISH CARP CASTING 2020"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji III KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - III POLISH CARP CASTING walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 2 w klasyfikacji generalnej. 1 drużyna otrzymuje darmowy start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 500zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613

Dodaj komentarz

* Nazwa
* E-mail (Nie będzie publikowany)
   Strona www (Site url withhttp://)
* Komentarz
Przepisz kod