Zapisy: I POLISH CARP CASTING" 24-28.04.2019 Uroczysko Karpiowe

Dodany przez     wrz 25, 2018     Home , Aktualności    4Komentarzy
Zapisy: I POLISH CARP CASTING" 24-28.04.2019 Uroczysko Karpiowe

LISTA ZAWODNIKÓW

1.Daniel Buczek Jacek Pudełko
2.Błażej Deptula Remigiusz Kubiak
3.Zbigniew Gdanański Bożena Gdańska
4.Mateusz Bik Robert Smętek
5.Jakub Welenc Rafał Zalewski
6.Jarosław Cybulski + partner
7.Krzysztof Rejek Marcin Pawłowski
8.Jan Cieśla Wiesław Gidel
9.Krystian Tadla Kacper Piątek
10.Polijański Stanisław + osoba
11, Mateusz Handkus Mitas Sebastian
12.Jan Filip, Jaroslav Barinec
13. Andrzej Tiel, Matuszek Andrzej  
14. Bogdan Kornatowski Robert Bielas
15. Rafał Kalita Robert Michalik
16.Aleksander Kwiatkowski Bartek Ochmański
17. Rafał Maseli, Jakub Płaszczyk
18.Krzysztof Niciejewski Artur Nowakowski
19.Piotr Gatkowski Artur Andzela
20.Łukasz  Kujawiak  
21.Chojecki Bogdan Goryl Marek
22.Szymon Biernat Daniel Biernat
23.Mariusz Świątek Rafal Moniak  
24.Wojciech Płaszewski Patryk Płaszewski
25.Andrzej Tądel  Krzysztof Szmit
26.Karol Matuszek, Andrzej Kołodziej
27.Mariusz Wrona Grzegorz Wrona
28.Kamil Wiak Tomasz Pawlak
29.Dominik Sowa Sebastian Kosmowski
30.Wojciech Rybka, Robert Koszuliński
31.Łukasz Miszkin Ignacy Lenkiewicz
32.Jackowicz Jacek i Jarosław
33.Marcin Adamczyk Artur Czajkowski
34.Dariusz Nawaliński Arek Knabe
35.Bednarz Andrzej i Adam
36.Artur Jania Adam Molenda
37.Konrad Witkowski Artur Zaremba
38.Michał Bochenek Paweł Szatko
39.Artur Gaczol Bartek Malec
40.Adam Kostorz Jarosław Mos
41.Rafał Wojewoda Dawid Nycz  
42.Deka Sławomir Michał Stelmaszek
43.Piotr Korzon + osoba

Regulamin "I KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - I POLISH CARP CASTING" 24-28.04.2019 Uroczysko Karpiowe

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2019. Zwycięska drużyna otrzymuje darmowy start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2019.
W chwili obecnej zawody zostały zgłoszone do PFWK, czekamy na decyzję odnośnie ilości miejsc w MPwWK 2019. O decyzji PFWK poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu decyzji.

Zawody są Eliminacjami do IX Karpiowego Pucharu Śląska 2019. Drużyna, która zajmie 2 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzyma darmowe prawo startu w IX Karpiowym Pucharze Śląska we wrześniu 2019.

3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 3 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą być w obecności pełnoletniego opiekuna. Opiekunem może być partner z drużyny.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej części zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. Zawody odbywają się systemie rzutowym, zakaz używania środków pływających. Stawiamy markery i nęcimy wyłącznie z brzegu methodą rzutową.

Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.

9. Nęcenie łowiska odbywa się z brzegu methodą rzutową. Nie ma ograniczeń w ilości nęcenia i stosowanych zanęt.

10 Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

11. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

12. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

13. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

14. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, ale tylko wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna, do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

15. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy). Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

16. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

17. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

18. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

19. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

22. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

25. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

26. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

27. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów na drużynę.

28. Organizatorzy mają prawo zmniejszyć pulę nagród, jeżeli w zawodach weźmie udział mniej niż 40 planowanych zespołów.

29. Zakaz nadużywania alkoholu przez zawodników.

30. Wpisowe za drużynę wynosi 700zł, temarunner - 100zł , obiady - 100zł/osoba (pkt.31.)

31. Jest możliwość zamówienia ciepłych obiadów z dostarczeniem na stanowisko:
środa - godz. 15:30 (godzina przesunięta ze względu na start)
czwartek - godz. 13:00
piątek - godz. 13:00
sobota - godz. 13:00
Cena za pakiet (4obiady/osoba) - 100zł

WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

Drugą ratę należy wpłacić do końca lutego 2019. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.

Środa -24.04.2019r.
godz.08:00 – zbiórka/rejestracja/
- poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki + grill bez ograniczeń
godz.12:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 13:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela 28.04.2019r.
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Eliminacji do Karpiowego Pucharu Śląska"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji Karpiowego Pucharu Śląska walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 1 w klasyfikacji generalnej. 1 drużyna otrzymuje darmowe start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 350zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613

4Komentarzy

  • Avatar
   Martin Macura
   wrz 29, 2018

   Dobrý den \n\nMáte ještě jedno volné místo POLISH CARP CASTING \"24-28 / 04/2019 KARPATY rádi by jme se účastnili soutěže \nMartin Macura - Jaroslav Barinec Team Arizonacarp.cz \n\nPřeji pěkný den \n\nMartin Macura \n

   • Avatar
    Arkadiusz jan knabe
    lis 7, 2018

    Witam jest te Miejsce wciąż dostępne

  • Avatar
   Zawody 2019
   lis 13, 2018

   Witam czy można się zapisać na zawody na rok 2019

  • Avatar
   Zawody-2019
   gru 15, 2018

   Witam . Są jeszcze wolne miejsca?

Dodaj komentarz

* Nazwa
* E-mail (Nie będzie publikowany)
   Strona www (Site url withhttp://)
* Komentarz
Przepisz kod