Zapisy: IX Karpiowy Pucharu Śląska" 18-22.09.2019 Uroczysko Karpiowe

Dodany przez     wrz 25, 2018     Home , Aktualności    3Komentarzy
Zapisy: IX Karpiowy Pucharu Śląska" 18-22.09.2019 Uroczysko Karpiowe

LISTA STARTOWA:

1.Szymon Biernat, Daniel Biernat
2.Jan Kotasek, Marek Volf
3. Wojtek Planta, Łukasz Piotr
4.Daniel Sekera, Michal Zemanek
5.Piotr Studniarek, Dariusz Studniarek
6. Konrad Bachowski, Kulawik Sławomir
7.Kokoszka Artur, Łukasz Tarczyn
8. Dariusz Włodarczak, Mariusz Stasik
9. Dominik Braksator, Piotr Grabowski
10.Przemysław Doniec, Damian Kordas
11. Dawid Wadowski, Mariusz Żydek
12.Przemysław Mętel, Krzysztof Galiniak
13. Błażej Urbaniak, Miłosz Maciejewski
12. Sebastian Hadasik, Piotr Hadasik
13. Mateusz Zygmunt, Sylwester Kozłowski
14. Mateusz Zoltak, Michał Wiśniewski
15.Krzysiek Hałas, Wojtek Woźniakowski
16.Grzeszny Zbigniew, Namiel Seweryn
17.Paweł Kazik, Mariusz Kozłowski  
18. Marek Ficek, Sławomir Ślęzak
19. Robert Malik, Tomasz Żądło
20. Przemysław Tomczyk, Sebastian Kuzera
21.Mirosław Leszczyński, Kamil Demkowski
22.Mariusz Nogły, Janusz Stasinski
23.Adrian Jankowski, Dawid Woźnica
24.David Figura, Martin Buday
25.Michał Galiniak, Tomasz Przeklasa
26.Marcin Żurek, Tomasz Migacz  
27. Mariusz Konacki, Magda Konacka
28.Rafał Synowiec, Witek Smeder
29.Piotr i Paweł Dobija
30.Mariusz Synowiec, Sylwester Kuder
31.Krzysztof Cybulski, Mateusz Cybulski
32.Sylwester Kocjan, Dawid Swiatczak
33.Damian Eckert, Łukasz Bachliński
34.Daniel Buczek, Jacek Pudełko
35.Sebastian Weiser, Patryk Tobiasiewicz
36. Tomasz Spende, Łukasz Spende
37. Robert Michalik, Ciślak Artur
38.Sebastian Stochmal, Piotr Wojtuściszyn
39.Paweł Kucharski, Marek Iuszczyk
40.Sebastian Zakrzewski, Jakub Wieczorek
41.Tomasz Haczek, Łukasz Rogol
42.Grzegorz Wrona, Mariusz Wrona
43.Trawka Adam, Osiecki Dariusz

Regulamin "IX Karpiowy Pucharu Śląska" 18-22.09.2019 Uroczysko Karpiowe / ELIMINACJE DO MPwWK 2020

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do MPwWK,  X Karpiowego Pucharu Śląska 2020 oraz do II POLISH CARP CASTINGU 2020. Drużyny, które zajmą

- 1 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzymają darmowe prawo startu w Mistrzostwach Polski 2020,

- 2 miejsce - darmowy start w X Karpiowym Pucharze Śląska 2020. Drużyna 

- 3 miejsce - darmowy start w II POLISH CARP CASTINGU 2020.

3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 5 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 5”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska przy pomocy pontonu, łodzi wiosłowej oraz/lub łódki zdalnie sterowanej. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.

9. Nęcenie swojego łowiska będzie dozwolone tylko trzy razy dziennie przez każdą z drużyn w godzinach: 10:00 , 14:00 i 19:00. Czas trwania nęcenia – 45 min. Organizator zezwala donęcenie łowiska po każdej złowionej rybie (z pontonu dowolna ilość, donęcanie rakietą maksymalnie 15 rzutów)

10 Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

11. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

12. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia. Nie można holować z łodzi, HOL DOZWOLONY JEDYNIE Z BRZEGU.

W razie zaczepu po poinformowaniu sędziego można wypłynąć pontonem po rybę.

13. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę (bojek) do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

14. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

15. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

16. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

17. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

18. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

19. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

22. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

25. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

26. WAŻNE: Drużyny moga używać środków pływających: zarówno pontonów, jak i łodzi wiosłowych. Każda druzyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego kapoka! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływajacych. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce.

27.Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

28. Zezwala sie na używanie silników elektrycznych.

29. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

30. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów tyczkowych na drużynę. Zakaz używania markerów typu H.

31. Wpisowe za drużynę wynosi 900zł, temarunner - 100zł , obiady - 100zł/osoba (pkt.32.)

32. Jest możliwość zamówienia ciepłych obiadów z dostarczeniem na stanowisko:
środa - godz. 15:30 (godzina przesunięta ze względu na start)
czwartek - godz. 13:00
piątek - godz. 13:00
sobota - godz. 13:00
Cena za pakiet (4obiady/osoba) - 100zł

WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

Drugą ratę należy wpłacić do końca lutego 2019. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.

Środa -18.09.2019r.
godz.09:00 – zbiórka/rejestracja/
- poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki + grill bez ograniczeń
- konkurs w przeciąganiu liny z nagrodami
godz.12:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 13:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela 22.09.2019r.
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Eliminacji do Karpiowego Pucharu Śląska"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji Karpiowego Pucharu Śląska walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 1 i 2 w klasyfikacji generalnej. 1 drużyna otrzymuje darmowe start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 350zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613

3Komentarzy

  • Avatar
   Artur Kokoszka
   paź 1, 2018

   Chciałem zgłosić drużynę do zawodów Artur Kokoszka,Łukasz Tarczyn,Agnieszka Lis-temaruuner\nProszę o maila zwrotnego z nr konta do wpłaty zaliczki

  • Avatar
   Team BielskieZagłębie
   cze 10, 2019

   Proszę nas wpisać na listę startową

  • Avatar
   Krzysztof Dowejko
   lip 2, 2019

   Czy sa jeszcze miejsca na IX Puchar Slaska\n\nPozdrawiamy Mateusz I Krzysztof

Dodaj komentarz

* Nazwa
* E-mail (Nie będzie publikowany)
   Strona www (Site url withhttp://)
* Komentarz
Przepisz kod