LISTA STARTOWA

1. BARTOSZ CHWIROT,
MATEUSZ DĘBINA

2. ZBIGNIEW GDAŃSKI,

BOZENA GDAŃSKA

3. DAMIAN WÓJCIK,

ROBERT HORAK

4.DAREK KRÓLICZEK,
ADAM RAJDA

5. KONRAD NIEMCZYK,
MARTA HEINRICH

6. ARTUR BUK,
DOMINIK ŁOBODA

7. PIOTR MAJCHRZAK,
PIOTR JURKIEWICZ

8. ŁUKASZ WĄTROBA
RAFAŁ WĄTROBA
FAMILY CARP TEAM BBK

9. BARTOSZ STĘPIEŃ,
JAROSŁAW PISKORSKI

10. TOMASZ GIEŁCZYŃSKI,
SEBASTIAN CIEŚLIK

11. ANDRZEJ MAREK,
WOJCIECH KOCUR,
MAKSYMILIAN KOCUR

12. MATEUSZ WRÓBEL,
GRZEGORZ WŁODARSKI

13. MICHAŁ POKORSKI,
OLIVIER GIRAUD

14. MARCIN ŚNIEŻKO,
MARCIN LIBERACKI

15. ADAM CZYSTY,
TOMASZ CZYSTY

16. IWONA BŁASZCZYK,
MARIUSZ BŁASZCZYK

17. SŁAWOMIR DEKA,
MICHAŁ STELMASZEK

Regulamin "V KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - V POLISH CARP CASTING" 19-23.04.2023 Uroczysko Karpiowe / 2x Eliminacje do Mistrzostw Polski PFWK

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2023. Drużyny , które zajmą miejsca 1 i 2 w klasyfikacji generalnej, otrzymuje darmowy start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2023.
(WAŻNE: W chwili obecnej zawody zostały zgłoszone do PFWK, czekamy na decyzję odnośnie ilości miejsc w MPwWK 2023. O decyzji PFWK poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu decyzji.)

Przypominamy, iż organizatorzy oraz zawodnicy biorący udział z cyklu PCM zobowiązani są do posiadania członkostwa w PFWK, na podstawie którego wydawane będą licencje zawodnicze.

ABY WYSTARTOWAĆ W ELIMINACJACH DO PFWK, OBOWIĄZKOWA JEST OPŁATA PFWK. W momencie rejestracji przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik musi okazać legitymacje członkostwa PFWK lub wydrukowane potwierdzenie zapłaty składki PFWK. Bez tego zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów. Podajemy linki do strony federacji, prosimy zapoznać się z wytycznymi:

Jak opłacić składkę składkę PFWK (kliknij tutaj)
Regulamin PFWK (kliknij tutaj)

Zawody są Eliminacjami do VI KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - VI POLISH CARP CASTING 2024. Drużyna, która zajmie 3 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzyma darmowe prawo startu w VI KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - VI POLISH CARP CASTING 2024.

3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 3 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą być w obecności pełnoletniego opiekuna. Opiekunem może być partner z drużyny.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej części zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. Zawody odbywają się w systemie rzutowym, zakaz używania środków pływających. Stawiamy markery i nęcimy wyłącznie z brzegu metodą rzutową.

Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji, w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.

9. Nęcenie łowiska odbywa się z brzegu metodą rzutową. Nie ma ograniczeń w ilości nęcenia i stosowanych zanęt.

10 Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

11. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

12. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

13. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

14. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, ale tylko wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna, do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

15. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy). Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

16. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

17. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

18. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

19. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

22. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

25. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

26. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

27. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów na drużynę.

28. Zakaz spozywania alkoholu przez zawodników podczas trwania zawodów.

29. Wpisowe za drużynę wynosi 1800zł z VAT, temarunner - 200zł , obiady - 140zł/osoba (pkt.31.)

(W ramach wyjaśnień wzrostu wpisowego na 2023, niestety byliśmy zmuszeni podnieść kwotę wpisowego, ponieważ otrzymaliśmy duże podwyżki cen na rok 2023 za wynajem wody na zawody, a także wzrost cen innych rzeczy, które składają się na organizację imprezy: opłaty PFWK, nagrody, żywność i wszystko co jest związane z organizacją takiej imprezy. Oczywiście na każde wpisowe wystawiamy paragon fiskalny, na prośbę zawodników możemy również wystawić fakturę)

.

.

30. Nagradzane miejsca:

.

.

Generalka:

1 miejsce - start w Mistrzostwach Polski PCM PFWK 2023 + nagrody rzeczowe

2 miejsce - darmowy start w VI POLISH CARP CASTING 2024 + nagrody rzeczowe

3 miejsce - nagrody rzeczowe

.

.

.

Sektor GENESIS CARP

1 miejsce - nagrody rzeczowe

2 miejsce - nagrody rzeczowe

3 miejsce - nagrody rzeczowe

.

.

.

Sektor KATRAN FISHING LINE

1 miejsce - nagrody rzeczowe

2 miejsce - nagrody rzeczowe

3 miejsce - nagrody rzeczowe

.

.

.

BIG FISH - tutaj wprowadzamy pewne zmiany, oprócz nagrody rzeczowej i pucharu dla łowcy BIG FISHa , nagradzamy nagrodą rzeczową również największą rybę (karp , amur) z każdej doby zawodów.

Największa ryba złowiona:

1. Największa ryba złowiona od startu zawodów 19.04.2023 do 20.04.2023 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

2. Największa ryba (musi być większa od dotychczasowego BIG FISHa) złowiona od 20.04.2023 od godziny 8:00 do 21.04.2023 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

3. Największa ryba (musi być większa od dotychczasowego BIG FISHa) złowiona od 21.04.2023 od godziny 8:00 do 22.04.2023 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

4. Nagroda za BIG FISH zawodów - nagroda rzeczowa

.

.

Jeśli zawodnik złowi BIG FISHa w pierwszej dobie zawodów i utrzyma ją do końca, jako największą rybę zawodów, zgarnia wszystkie 4 nagrody.

.

.


31. Jest możliwość zamówienia ciepłych obiadów z dostarczeniem na stanowisko:
środa - godz. 15-16:00 (godzina przesunięta ze względu na start)
czwartek - godz. 13:00
piątek - godz. 13:00
sobota - godz. 13:00
Cena za pakiet (4obiady/osoba) - 140zł

WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

Drugą ratę należy wpłacić do końca lutego 2023. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.

Środa
godz.08:00 – zbiórka/rejestracja/
- poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki + grill bez ograniczeń
godz.11:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 12:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Eliminacji do VI KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - VI POLISH CARP CASTING 2023"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji V KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - V POLISH CARP CASTING walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 2 w klasyfikacji generalnej. Drużyna otrzymuje darmowy start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 900zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe. O TYM FAKCIE NALEŻY POINFORMOWAĆ ORGANIZATORA JAK NAJSZYBCIEJ, NAJPÓŹNIEJ DO KOŃCA LUTEGO!!!

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613