Regulamin Eliminacji:

1.    Zawody są imprezą otwartą, każdy wędkarz po zgłoszeniu chęci uczestnictwa i opłaceniu wpisowego wciągany jest na listę startową i otrzymuje prawo startu.

Zawody organizowane są przy współpracy Carpoholix Centrum Wędkarskie, firm sponsorskich oraz firmy Genesis Carp, która jest organizatorem w rozumieniu przepisów prawa, zwanym dalej "Organizatorem".

2. Zawody MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" odbywają się na łowisku Uroczysko Karpiowe w 3 edycjach w dniach:

- 28-29.05.2022


- 25-26.06.2022


- 17-18.09.2022 / FINAŁ GRAND PRIX3. W każdej edycji zawodów pula nagród wynosi 30.000zł, a wyniki zawodników dodatkowo są sumowane na liście GRAND PRIX MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND". Nagrody w każdej z 3 edycji:

I miejsce 5 000 zł plus nagrody rzeczowe

II miejsce – 2000 zł plus nagrody rzeczowe

III miejsce – 1000 zł plus nagrody rzeczowe

IV miejsce - nagrody rzeczowe

V miejsce - nagrody rzeczowe

VI miejsce – nagrody rzeczowe

VII miejsce - nagrody rzeczowe

VIII miejsce - nagrody rzeczowe

W każdym sektorze nagradzane jest 1 miejsce z największą ilością złowionych ryb każdego dnia (sobota i niedziela).

BIG FISH - nagrody rzeczowe

Finał GRAND PRIX odbędzie się we wrześniu, oprócz wyłonienia zwycięzców w każdej edycji i nagród w każdej edycji zwycięzcy GRAND PRIX (MIEJSCA 1,2,3) otrzymują nagrody pieniężne odpowiednio:


- 1 miejsce - 10.000zł
- 2 miejsce - 5.000zł
- 3 miejsce - 3.000zł


oraz otrzymują tytuł MISTRZA POLSKI W WĘDKARSKIE FEEDEROWYM!! Szczegóły samego GRAND PRIX w osobnym regulaminie poniżej.

2.    Zawody MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" rozgrywane będą przy użyciu technik gruntowych ( method feeder) przy użyciu jednej wędki, tzw. feedera z wymiennymi szczytówkami, które są jedynymi dozwolonymi sygnalizatorami brań. Są to typowe zawody METHOD FEEDER, z wyłączeniem feedera klasycznego.


3.   Zestaw do połowu składa się z wyżej opisanego wędziska, kołowrotka, żyłki głównej, koszyka zanętowego, tzw. podajnika dedykowanego do method feedera,  oraz przyponu zakończonego jednym hakiem.

4.    Stosowane przez zawodników zanęty oraz przynęty nie mogą być szkodliwe dla ryb oraz ekosystemu. Dopuszcza się stosowanie zanęt pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Stosowane przynęty mogą być pochodzenia naturalnego oraz sztuczne (np. gumowa kukurydza). Zabrania się stosowania jako przynęty żywych oraz całych, martwych ryb oraz filetów ryb. Ogranicza się stosowanie zanęt sypkich podczas jednej tury do max. 15 litrów oraz robactwo do max. 4 litrów.

5.    Zawodnik może posiadać przy sobie dowolną ilość wędek, które może dowolnie zmieniać w trakcie czasu łowienia.

6.   Każda edycja zawodów MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" skład się z 2 tur. Punktacja z poszczególnych tur składa się na punktacje generalną. Każdy zawodnik może na bieżąco sprawdzać wyniki na stronie internetowej udostępnionej przez Organizatora.


7.   Na zawodach zawodnicy łowić będą w sektorach (ilość sektorów zostanie podana w pózniejszym czasie, nie mniej niż 6). Nad zawodami czuwać będą sędziowie główni oraz sektorowi. Dany sektor wygrywa zawodnik z najwyższą wagą złowionych ryb. Każdy zawodnik rywalizuje w jednym, konkretnym sektorze. Następnie wynik końcowy tury jest ustalany poprzez porównanie wyników z odpowiednio każdego sektora (waga złowionych ryb). Klasyfikacja generalna to suma wagi złowionych ryb w dwóch turach.

9. Losowanie odbywa się w sobotę na otwarciu w następującej kolejności: organizatorzy losują pierwsze imię i nazwisko zawodnika, następnie zawodnik losuje 2 numery stanowisk dla siebie, na których będzie łowił odpowiednio w sobotę i w niedzielę. Podczas zawodów MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" zawodnicy łowią na dwóch różnych stanowiskach, które sami sobie wylosują.

10. Losowanie jako procedurę przeprowadza sędzia główny oraz organizator, natomiast poszczególne czynności jak np. losowanie numerka wykonuje osobiście zawodnik. Sędzia główny podejmuje ostateczne decyzje w sytuacjach spornych. Decyzja sędziego głównego jest niepodważalna i ostateczna.

11.   Wszystkie protesty zgłaszane są podczas zawodów, niezwłocznie po nieprzepisowym zdarzeniu.

    Protesty po zawodach nie będą rozpatrywane.

    Protesty bezpodstawne będą karane 50 zł lub usunięciem z zawodów.

Apelujemy o stosowanie zasad FAIR PLAY

 12.   Zawodnicy po wylosowaniu stanowisk udają się na swoje miejsca i ustawiają stanowisko wraz ze sprzętem w obrębie około 1 m od numeru startowego.

 13.   Wędkujemy tylko w obrębie wyznaczonego stanowiska. Organizator/sędzia poinformuje o szerokościach stanowisk.

 14.   Na stanowisku zawodnika może przebywać osoba towarzysząca, nie może jednak bezpośrednio ingerować w łowienie.

 15.   Zawodnicy mają zakaz przemieszczania się po stanowiskach, wyjątkiem jest sytuacja splątania zestawów. Stanowisko podczas trwania tury wolno opuszczać tylko w uzasadnionych sytuacjach, jak np. potrzeba fizjologiczna. Przed opuszczeniem stanowiska zawodnik ma obowiązek wyjąć zestaw z wody i zabezpieczyć wędkę.

 16.   Zawodnicy mają obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby holować rybę w obrębie swojego stanowiska. Ryba musi być podebrana w obrębie swojego stanowiska.

 17.   W momencie, gdy ryba wpłynie w zestaw innego zawodnika, zawodnik w którego zestaw wpłynęła ryba holowana przez innego zawodnika,  może, ale nie musi zgłosić protest. Protesty tego typu nie są przyjmowane po zakończeniu tury.

 18.   Podczas zawodów będą obowiązywały 3 sygnały:

1 sygnał – można nęcić (20 minut przed rozpoczęciem zawodów)

2 sygnał – można łowić

3 sygnał – koniec zawodów (każdy uczestnik po 3 sygnale ma obowiązek jak najszybciej wyjąć zestaw z wody)

 19.   Zawodnik ma obowiązek używania co najmniej 2 siatek min. 3 m, zalecane jednak używanie 3 siatek. Zawodnik musi posiadać również minimum jeden worek karpiowy w momencie, gdy zostanie złowiony duży karp, taki fakt trzeba od razu zgłosić sędziom. Dojazd na stanowisko może potrwać 20-30min, jeśli sędziowie będą mieli dużo pracy, wtedy dużego karpia lub amura wkładamy do worka karpiowego, nie do siatki!!!

 20.   Zakazuje się korzystania przy nęceniu z tzw. spombów, rakiet, łyżek zanętowych, łódek zanętowych, łodzi podwodnych, dronów etc.

 21   Zawodnicy nęcą za pomocą ręki, procy, koszyka feeder/podajnika method feeder.

 22.   Zakaz używania echosond przed wędkowaniem, jak i podczas wędkowania. Zakaz używania markerów oraz innych urządzeń do oznaczania punktów na wodzie przed oraz podczas zawodów

 23.   Do wędkowania dopuszcza się jedynie żyłkę. Nie zezwala się na stosowanie jako linki głównej plecionki. Minimalna średnica żyłki głównej, to 0,23mm ze względu na wielkość ryb w łowisku!!

 24.   Dopuszcza się stosowanie plecionki na przyponie oraz haków z zadziorem.

 25.   Każdy łowiący odpowiada i dba o stan złowionych ryb.

 26.   Złowionych ryb nie kładziemy na ziemi, obowiązkiem każdego wędkarza jest POSIADANIE MATY KARPIOWEJ. Każdy zawodnik musi posiadać ze sobą na stanowisku matę karpiową, podbierak oraz przyrząd do wyhaczania.

  27.  Ponowne zarzucenie zestawu jest możliwe po wyhaczeniu wcześniej złowionej ryby i bezpiecznym umieszczeniu jej w siatce. W przypadku, jeśli ryba jest duża i nie nadaje się do siatki, zawodnik ma obowiązek zadzwonić do sędziego, który zważy rybę od razu po złowieniu.

 28.   W przypadku zacięcia ryby przed sygnałem kończącym zawody będzie ona zaliczona, jeśli zostanie podebrana przed upływem 15 min od sygnału.

    Wszyscy zawodnicy, którzy wystartują w zawodach po przeczytaniu Regulaminu akceptują go i zobowiązują się go przestrzegać. Zawodnicy, którzy wezmą udział w zawodach, automatycznie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatorów, zarządcę/właściciela łowiska lub sponsorów w celach promocji łowiska; sklepu wędkarskiego Carpoholix, firmy Genesis Carp; grupy, strony, fanpage, samych zawodów oraz sponsorów.

 29.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednie zachowanie Uczestników oraz zdarzenia losowe.

 30.   Każdy Uczestnik ma obowiązek pilnowania swoich rzeczy oraz zobowiązany jest do zostawienia po sobie porządku. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z kradzieży lub zniszczenia sprzętu.

 31.   Zabrania się spożywania alkoholu lub innych substancji odurzających.

 32.   Zabrania się wchodzenia do wody podczas trwania całej imprezy.

  33.  Uczestników zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów zawodów oraz łowiska.

 34.   Wszystkie akty nieprzyzwoitego zachowania będą karane wykluczeniem z zawodów lub usunięciem z łowiska oraz wpisaniem na czarną listę, równoznaczną z zakazem uczestnictwa w imprezach organizowanych przez sklep wędkarski Carpoholix oraz Genesis Carp.

 35.   Organizator ma prawo odwołać zawody przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku Organizator zwraca pełną kwotę wpisowego uczestnikom.

 36.   Organizator ma prawo skrócić zawody w przypadku różnych zdarzeń losowych, takich jak np. niebezpieczne warunki atmosferyczne, w szczególności burza, gwałtowny wiatr, gradobicie.

 37.   Uczestnik ma obowiązek zgłosić organizatorowi wszystkie nieprawidłowości, które zauważył lub się o nich dowiedział. W sytuacji zatajenia takiego faktu w wyniku działania w złej woli, Organizator ma prawo nawet wykluczyć Uczestnika, który o fakcie celowo nie poinformował.

38.    Uczestnikom nie przysługuje prawo zwrotu wpisowego w momencie nie stawienia się na zawodach bez uprzedniego poinformowania o takim fakcie (najpóźniej 6 tygodnie przed datą zawodów).

 39.   Organizator ma prawo zmieniać brzmienie regulaminu przed, jak i w trakcie zawodów, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.

  40.  W sytuacjach spornych organizator podejmuje ostateczną decyzje, która jest niepodważalna i ostateczna.

 41.   W razie zmiany miejsca, daty, regulaminu lub innych – Organizator poinformuje o zmianach Uczestników, którzy już wpłacili wpisowe.

 42.   W razie zmiany daty lub regulaminu w stopniu znaczącym - Uczestnik ma prawo zrezygnować i żądać zwrotu wpisowego.

 43.   Wyniki i wszystkie statystyki możecie śledzić na bieżąco na stronie udostępnionej przez Organizatora.

44. Wpisowe na każdą edycję zawodów wynosi 690zł.

45. Pula nagród uzależniona jest od ilości chętnych, organizator ma prawo zmienić pule nagród, o czym zawodnicy będą informowani na bieżąco.

46. WPISOWE:

Zapraszamy do zapisywania się na listę startową! Zapisy pod nr tel: 504-671-613.
Osoby chętne do startu w GRAND PRIX akceptują regulamin i zobowiązują się do startu w 3 edycjach całego Grand Prix. Wpisowe za 1 edycję zawodów wynosi 690zł , kwota całego wpisowego za 3 edycje wynosi 2070zł. Nie trzeba wpłacać całości od razu, pierwsza zaliczka wynosi 690zł i jest potwierdzeniem wpisania na listę startową, natomiast resztę kwoty można zapłacić w dwóch kolejnych ratach:
1. druga rata 690zł do końca lutego 2022
2. trzecia rata 690 do końca kwietnia 2022
 

47. Plan zawodów na każdej edycji:


Sobota: pierwsza tura

Orientacyjne godziny łowienia, uzależnione od tego, jak długo będzie trwało rozpoczęcie zawodów i losowanie:

8:00 - oficjalne otwarcie zawodów, losowanie
10:00 - rozjazd na stanowiska
11:00 - start / łowienie
14:00 - 15:00 - na stanowiska zostanie dostarczony obiad przewidziany przez organizatora
18:00 - koniec łowienia, kije z wody

20:00 - IMPREZA INTEGRACYJNA / GRILL I MIĘSNA WYŻERKA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW


Niedziela: druga tura - JEDZIEMY PROSTO NA STANOWISKA, KTÓRE ZAWODNICY WYLOSUJĄ SOBIE W SOBOTĘ NA ROZPOCZĘCIU PODCZAS LOSOWANIA

8:00 - start / zaczynamy łowienie
12:00 - 13:00 - na stanowiska zostanie dostarczony obiad przewidziany przez organizatora
15:00 - koniec łowienia, kije z wody

Orientacyjnie godz. 17:00 - oficjalna impreza kończąca zawody / rozdanie nagród48. Punktacja w każdej edycji zawodów:

Organizator prowadzi punktację generalną, która jest sumą punktów z poszczególnych tur.

Punktacja na zawodach liczona jest następująco:

- Każdy kilogram złowionej ryby, to 1 punkt, łowiąc np. 10,56kg zawodnik zdobywa 10,56 pkt

- i tak dalej…

Osoby z zerową wagą otrzymują ilość punktów równą 0.

Zawody wygrywa osoba z największą liczbą punktów.


Do klasyfikacji generalnej liczą się wyniki z 2 tur, które zostają zsumowane.

Nagrody w każdej z 3 edycji edycji:

I miejsce 5 000 zł plus nagrody rzeczowe

II miejsce – 2000 zł plus nagrody rzeczowe

III miejsce – 1000 zł plus nagrody rzeczowe

IV miejsce - nagrody rzeczowe

V miejsce - nagrody rzeczowe

VI miejsce – nagrody rzeczowe

VII miejsce - nagrody rzeczowe

VIII miejsce - nagrody rzeczowe


W każdym sektorze nagradzane jest 1 miejsce z największą ilością złowionych ryb każdego dnia (sobota i niedziela).


Wszystkie miejsca na podium zostaną uhonorowane pucharami (miejsca 1-2-3).

Każdy z Uczestników ma zapewniony poczęstunek w sobotę, oraz w niedzielę.

Każdy z Uczestników otrzyma pakiet startowy, wysyłany na adres zawodnika wraz z biletem.


Łączna pula nagród ponad 30 000 zł w każdej edycji, łącznie ponad 100.000zł w 3 edycjach.

49. Sponsorzy zawodów MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" będą przedstawiani w serwisie Facebook za pośrednictwem fanpageów na bieżąco od początku zapisów, aż do zawodów, a także na stronie www.genesisbox.pl.
REGULAMIN CYKLU GRAND PRIX MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND"

1. Każda edycja zawodów MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" tj:

- 28-29.05.2022
- 25-26.06.2022
- 17-18.09.2022

posiada swój regulamin , w każdej edycji zawodnicy walczą o nagrody pieniężne oraz rzeczowe, wyłaniani są Mistrzowie MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" poszczególnej edycji.

2. GRAND PRIX MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" , to suma wszystkich punktów zdobyta w 3 edycjach wymienionych powyżej.

3. Zawodnicy są zobowiązani do startu w każdej edycji.

4. Na liście znajdują się 3 rubryki, każda rubryka odpowiada 3 edycją MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" rozgrywanym w terminach:

- 28-29.05.2022
- 25-26.06.2022
- 17-18.09.2022 / FINAŁ GRAND PRIX


5. W każdej rubryce wpisana jest ilość punktów zdobyta w każdej z 3 edycji.

6. Po edycji wrześniowej po zakończeniu zawodów w niedzielę lista GRAND PRIX MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" zostanie podliczona. W ten sposób wyłonimy zwycięzców wszystkich 3 edycji, a zawodnicy, którzy uplasują się na miejscach 1-2-3 otrzymają tytuł MISTRZÓW POLSKI W WĘDKARSTWIE FEEDEROWYM oraz otrzymają nagrody pieniężne , odpowiednio 10000zł , 5000zł oraz 3000zł

7. Ogłoszenie wyników GRAND PRIX MFCP "METHOD FEEDER CUP POLAND" odbędzie się zaraz po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród w edycji wrześniowej zawodów w niedzielę.

.

.

.

.

.

ŁOWISKO

.

.

Zawody odbędą się na jednym z największych zbiorników komercyjnych w Polsce, na Uroczysku Karpiowym, które znajduje się na południu Polski w województwie śląski nieopodal Bielska Białego. Do dyspozycji uczestników oddajemy cały zbiornik o powierzchni 52ha.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na Uroczysko Karpiowe?

W wodzie pływa ogromna ilość białorybu, oprócz dużych karpi w łowisku pływają tysiące sztuk rekordowej wielkości takich ryb, jak leszcz, płoć, lin. Są to ryby, które karpiarze omijają, bo interesuje ich przede wszystkim duży karp. Wiele razy testowaliśmy w tym roku te łowisko pod względem methody i za każdym razem w naszym podbieraku lądowały rekordowe liny o wadze 3kg, czy leszcze 3-4kg, największy o masie 7kg. Uważamy, że potencjał tego zbiornika dopiero odkryjemy organizując tam zawody Method Feeder. Prosta linia brzegowa i podobna głębokość łowiska powoduje, że wszyscy startujący mają podobne szanse, a wynik będzie zależał w głównej mierze od umiejętności i pracy zawodników.

Ponadto do dyspozycji zawodników jest cała rybaczówka, w której znajdują się toalety, prysznice, sklepik wędkarski oraz bar z napojami.