Regulamin "XIX Karpiowy Puchar Śląska 4-8.09.2024 Uroczysko Karpiowe / ELIMINACJE DO MPwWK 2025

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do MPwWK 2025 oraz do XX Karpiowego Pucharu Śląska 2025 (IMPREZA URODZINOWA). Drużyny, które zajmą

  • 1 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych, bonów zakupowych, otrzymają darmowe prawo startu w Mistrzostwach Polski 2025.

    (Nasze zawody zostały zgłoszone do eliminacji, jak co roku zgodnie z procedurą, czekamy na decyzję Zarządu PFWK o przyznaniu miejsca w Mistrzostwach Polski)

  • ABY WYSTARTOWAĆ W ELIMINACJACH DO PFWK, OBOWIĄZKOWA JEST OPŁATA PFWK. W momencie rejestracji przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik musi okazać legitymacje członkostwa PFWK lub wydrukowane potwierdzenie zapłaty składki PFWK. Bez tego zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów. Podajemy linki do strony federacji, prosimy zapoznać się z wytycznymi:

Jak opłacić składkę składkę PFWK (KLIKNIJ TUTAJ)

- 2 miejsce - darmowy start w XX Karpiowym Pucharze Śląska 2025.3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie. Zawody rozstrzyga suma masy 3 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska tylko za pomocą łódki zdalnie sterowanej. Pontonu można użyć tylko i wyłącznie przez pierwsze 2h trwania zawodów, aby postawić markery(max.2), oraz wstępnie zanęcić. Po tym czasie jest całkowity zakaz używania pontonów. Można nęcić i wywozić zestawy za pomocą łódek zdalniesterowanych / nęcić również rakietą zanętową. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.


9. Ryby (karp) klasyfikowane będą od 5 kg.

10. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (MINIMUM 4 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 1 karpiu.

11. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia. Nie można holować z łodzi, HOL DOZWOLONY JEDYNIE Z BRZEGU.


12. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę (bojek) do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

13. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

14. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

15. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

16. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

17. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

18. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.  Zakaz spożywania alkoholu przez zawodników podczas trwania zawodów.

19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

21. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

24. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

25. WAŻNE: Każda drużyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego kapoka! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływajacych. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce.

26.Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

27. Zezwala sie na używanie silników elektrycznych.

28. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

29. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów tyczkowych na drużynę. Zakaz używania markerów typu H.

30. Wpisowe za drużynę wynosi 1800zł z VAT, teamrunner - 200zł

.

.

31. Nagradzane miejsca:

.

.

Generalka:

1 miejsce - start w Mistrzostwach Polski PCM PFWK 2025 + puchary + nagrody rzeczowe + bony zakupowe do wykorzystania w Carpoholix Centrum Wędkarskie www.genesisbox.pl

2 miejsce - darmowy start w XVIII Karpiowy Puchar Śląska 2025 + puchary + nagrody rzeczowe + bony zakupowe do wykorzystania w Carpoholix Centrum Wędkarskie www.genesisbox.pl

3 miejsce - puchary + nagrody rzeczowe + bony zakupowe do wykorzystania w Carpoholix Centrum Wędkarskie www.genesisbox.pl

.

.

Sektor GENESIS CARP

1 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

2 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

3 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

.

.

Sektor KATRAN FISHING LINE

1 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

2 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

3 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

.

.

BIG FISH - oprócz nagrody rzeczowej i pucharu dla łowcy BIG FISHa , nagradzamy nagrodą rzeczową również największą rybę (karp , amur) z każdej doby zawodów.

Największa ryba złowiona:

1. Największa ryba złowiona od startu zawodów 04.09.2024 do 05.09.2024 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

2. Największa ryba (musi być większa od dotychczasowego BIG FISHa) złowiona od 05.09.2024 od godziny 8:00 do 06.09.2024 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

3. Największa ryba (musi być większa od dotychczasowego BIG FISHa) złowiona od 06.09.2024 od godziny 8:00 do 07.09.2024 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

4. Nagroda za BIG FISH zawodów - nagroda rzeczowa

Jeśli zawodnik złowi BIG FISHa w pierwszej dobie zawodów i utrzyma ją do końca, jako największą rybę zawodów, zgarnia wszystkie 4 nagrody.

.

.31. Organizator w ramach wpisowego (gratis) zapewnia wszystkim startującym obiady, wygląda to następująco:

.
środa - mięsna wyżerka na wypasie podczas rozpoczęcia zawodów przy rabaczówce (godzina 10-11:00)
czwartek - godz. 13:00 - obiad dostarczony na stanowisko
piątek - godz. 13:00 - obiad dostarczony na stanowisko
sobota - godz. 13:00 - obiad dostarczony na stanowisko

32. Każda drużyna na początku zawodów , na rozpoczęciu zawodów otrzyma pakiet upominkowy od organizatora!

33. W trakcie trwania zawodów: w czwartek odbędzie się live z zawodów, na którym rozlosujemy dodatkowo kilkanaście upominków dla startujących.

34. Obchodzimy również 10 urodziny Genesis Carp, także na rozpoczęciu zawodów czeka uczestników tort urodzinowy, oraz dodatkowe atrakcje!!


WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę.

Drugą ratę należy wpłacić na miejscy przy rejestracji 04.09.2024. Po 30 czerwca 2024 organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.


Plan zawodów:


Środa
godz.08:00 – zbiórka/rejestracja/
10-11:00 poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki
godz.11:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 12:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Eliminacji do Karpiowego Pucharu Śląska"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji Karpiowego Pucharu Śląska walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 2 w klasyfikacji generalnej. 1 drużyna otrzymuje darmowy start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 900zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613