LISTA STARTOWA:

1. SŁAWOMIR DEKA, MICHAŁ STELMASZEK

2. JAKUB JAGÓRA, PAWEŁ ZIEMAK

3. ZBIGNIEW GDAŃSKI, BOŻENA GDAŃSKA, ZBIGNIEW GRZESZNY

4. RAFAŁ DYDLIŃSKI, ROBERT OCIEPKA

5. RADOSŁAW KRAMEK, KACPER BUDA

6. KRZYSZTOF ZAMOJSKI, JAROSŁAW MEYER, GRZEGORZ PIEKLIK

7. ROBERT HADRZYŃSKI, MARCIN WOLNIAK

8.PIOTR SKROBACKI, STANISŁAW KIEPURA, WALDEMAR SKROBACKI
MUNCH BAITS POLSKA KLUB

9. TOMASZ WASIECZKO, MAREK KAŁAN

10. BARTŁOMIEJ ANDRZEJEWSKI, MACIEJ OLEJNICZAK, JANUSZ RYBICKI

11. JAKUB BARTKIEWICZ, JACEK GARUS

12. ADAM POLAKOWSKI, JANUSZ SZYMAŃSKI

13. TOMASZ TOMCZAK, MARIUSZ ROGOSZ
"Z WIDELCEM NA KARPIA TEAM"

14. BARTŁOMIEJ NOWAK, KONRAD WALCZYNA

15. JAKUB ŁYSZCZ, ALEKSANDRA BARTOCHA

16. RAFAŁ KLOCEK, MICHAŁ GORCZYCA

17. MICHAŁ ŚWIĘTEK, ŁUKASZ ZABŁOCKI

18. PIOTR BLAUT, GRZEGORZ GLOMBIK

19. SEBASTIAN METYK, SYLWESTER KOCJAN

20. MICHAŁ DOLOWACKI, ARTUR BANASZCZYK

21. RAFAŁ WĄTROBA, ŁUKASZ WĄTROBA

22. MIKOŁAJ BOROWIAK, MACIEJ BOROWIAK, LESZEK BOROWIAK

23. KACPER JANIK, IRENEUSZ NIKIEL

24. PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI, LESZEK ROMANOWICZ
BIG TEAM FISH

25. ARTUR SZCZERBAK, RADOSŁAW LEJA, MARCIN SOBOLEWSKI

26. ŁUKASZ KUBIŚ, PIOTR KRAWCZYK

27. ŁUKASZ SPENDE, MARZENA SPENDE, FABIAN SPENDE

28. DAMIAN JANIK, ROBERT SULOWSKI, ADRIAN JANIK

29. PRZEMYSŁAW KRAMARCZYK, OLIWIA KOŁODZIEJ

30. PAWEŁ ZASZCZYŃSKI, MACIEJ MISIUK

31. PAWEŁ MICHAŁEK, DAWID SZUMIŃSKI

32. SEBASTIAN MIŚKIEWICZ, MICHAŁ DULAK

33. GRZEGORZ SOBÓTKA, TOMASZ RYBARKIEWICZ

34.BARTOSZ KRYJOM, MIROSŁAW ŻYŚKO

35. ARTUR TKOCZ, ZBIGNIEW TOMASZEK

36. PAWEŁ PATYŃSKI, WOJCIECH STACHNIK

37. JACEK LESIECKI, WOJCIECH LESIECKI

.

.

.

.

Regulamin "I Rozpoczęcie sezonu karpiowego z Katran Fishing Line" 17-21.04.2024 Uroczysko Karpiowe / ELIMINACJE DO MPwWK 2024

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do MPwWK 2024 oraz do II Rozpoczęcie sezonu karpiowego z Katran Fishing Line. Drużyny, które zajmą

  • 1 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych, bonów zakupowych, otrzymają darmowe prawo startu w Mistrzostwach Polski 2024.

    (Nasze zawody zostały zgłoszone do eliminacji, jak co roku zgodnie z procedurą, czekamy na decyzję Zarządu PFWK o przyznaniu miejsca w Mistrzostwach Polski)

  • ABY WYSTARTOWAĆ W ELIMINACJACH DO PFWK, OBOWIĄZKOWA JEST OPŁATA PFWK. W momencie rejestracji przed rozpoczęciem zawodów każdy uczestnik musi okazać legitymacje członkostwa PFWK lub wydrukowane potwierdzenie zapłaty składki PFWK. Bez tego zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów. Podajemy linki do strony federacji, prosimy zapoznać się z wytycznymi:

Jak opłacić składkę składkę PFWK (KLIKNIJ TUTAJ)

- 2 miejsce - darmowy start w "II Rozpoczęcie sezonu karpiowego z Katran Fishing Line 2025".


3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie. Zawody rozstrzyga suma masy 3 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. W trakcie trwania zawodów dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie własnego łowiska tylko za pomocą łódki zdalnie sterowanej. Pontonu można użyć tylko i wyłącznie przez pierwsze 2h trwania zawodów, aby postawić markery(max.2), oraz wstępnie zanęcić. Po tym czasie jest całkowity zakaz używania pontonów. Można nęcić i wywozić zestawy za pomocą łódek zdalniesterowanych / nęcić również rakietą zanętową. Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.


9. Ryby (karp) klasyfikowane będą od 5 kg.

10. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (MINIMUM 4 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 1 karpiu.

11. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia. Nie można holować z łodzi, HOL DOZWOLONY JEDYNIE Z BRZEGU.


12. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę (bojek) do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

13. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, a tylko odwiedzające zawodników na stanowisku wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

14. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy) bez zgody organizatorów. Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

15. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

16. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

17. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

18. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.  Zakaz spożywania alkoholu przez zawodników podczas trwania zawodów.

19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

20. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

21. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

22. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

23. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

24. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

25. WAŻNE: Każda drużyna posiadająca środek pływający zobowiązana jest do posiadania co najmniej jednego kapoka! Brak kapoka oznacza zakaz korzystania ze środków pływajacych. Przepis ten zgodny jest z obowiązującym prawem w Polsce.

26.Ponton powinien posiadać wszystkie cechy zapewniające bezpieczeństwo dla zawodników w trakcie pływania. Jeśli sędzia stwierdzi, że ponton nie spełnia takich cech (np: pontony ceratowe z marketów bez atestów niewielkich rozmiarów), może zakazać używania go podczas zawodów.

27. Zezwala sie na używanie silników elektrycznych.

28. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

29. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów tyczkowych na drużynę. Zakaz używania markerów typu H.

30. Wpisowe za drużynę wynosi 1800zł z VAT, teamrunner - 200zł , obiady

.

.

31. Nagradzane miejsca:

.

.Generalka:

1 miejsce - start w Mistrzostwach Polski PCM PFWK 2024 + nagrody rzeczowe + bony zakupowe do wykorzystania w Carpoholix Centrum Wędkarskie www.genesisbox.pl

2 miejsce - darmowy start w II Rozpoczęcie sezonu karpiowego z Katran Fishing Line 2025 + puchary + nagrody rzeczowe + bony zakupowe do wykorzystania w Carpoholix Centrum Wędkarskie www.genesisbox.pl

3 miejsce - puchary + nagrody rzeczowe + bony zakupowe do wykorzystania w Carpoholix Centrum Wędkarskie www.genesisbox.pl

.

.Sektor KATRAN FISHING LINE

1 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

2 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

3 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

.

.Sektor GENESIS CARP

1 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

2 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

3 miejsce - nagrody rzeczowe + puchary

.

.BIG FISH - oprócz nagrody rzeczowej i pucharu dla łowcy BIG FISHa , nagradzamy nagrodą rzeczową również największą rybę (karp , amur) z każdej doby zawodów.

Największa ryba złowiona:

1. Największa ryba złowiona od startu zawodów 17.04.2024 do 18.04.2024 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

2. Największa ryba (musi być większa od dotychczasowego BIG FISHa) złowiona od 18.04.2024 od godziny 8:00 do 19.04.2024 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

3. Największa ryba (musi być większa od dotychczasowego BIG FISHa) złowiona od 19.04.2024 od godziny 8:00 do 20.04.2024 do godziny 8:00 rano - nagroda rzeczowa

4. Nagroda za BIG FISH zawodów - nagroda rzeczowaJeśli zawodnik złowi BIG FISHa w pierwszej dobie zawodów i utrzyma ją do końca, jako największą rybę zawodów, zgarnia wszystkie 4 nagrody.

.

.31. Organizator w ramach wpisowego (gratis) zapewnia wszystkim startującym obiady, wygląda to następująco:

.
środa - mięsna wyżerka na wypasie podczas rozpoczęcia zawodów przy rabówczówce (godzina 10-11:00)
czwartek - godz. 13:00 - obiad dostarczony na stanowisko
piątek - godz. 13:00 - obiad dostarczony na stanowisko
sobota - godz. 13:00 - obiad dostarczony na stanowisko32. Każda drużyna na początku zawodów , na rozpoczęciu zawodów otrzyma pakiet upominkowy od organizatora!

33. W trakcie trwania zawodów: w czwartek oraz w piątek odbędzie się live z zawodów, na którym rozlosujemy dodatkowo 20 upominków dla startujących.


WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

Drugą ratę należy wpłacić do końca lutego 2024. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.


Plan zawodów:


Środa
godz.08:00 – zbiórka/rejestracja/
10-11:00 poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki
godz.11:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 12:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Rozpoczęcie sezonu karpiowego z Katran Fishing Line"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji "Rozpoczęcie sezonu karpiowego z Katran Fishing Line" walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 2 w klasyfikacji generalnej. 1 drużyna otrzymuje darmowy start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 900zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613