Monster Carp
III KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - III POLISH CARP CASTING" 21-25.04.2021 Uroczysko Karpiowe

III KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - III POLISH CARP CASTING" 21-25.04.2021 Uroczysko Karpiowe

LISTA STARTOWA:

1. KAMIL WIAK, WOJCIECH MICHALEWICZ
2. UKRAINA – IGOR MYKOLYUK
3. PIOTR MAJCHRZAK, TADEUSZ BIEGUN
4. RAFAŁ KOMUNIEWSKI, MARCIN ŚCIEŻKO
5. WOJCIECH LESIECKI + PARTNER
6. MAKUCH ŁUKASZ, WOJCIECH LESIECKI
7. RAKOCZY RADOSŁAW, IRENEUSZ BOROWSKI
8. WAWSZCZAK KRZYSZTOF, TARAS DOGRANIUK
9. DAMIAN ŚWIĄTEK, ROBERT ZEDLEWSKI
10. RAFAŁ BOGUCKI, PRZEMYSŁAW ŻMURA, KATARZYNA KOT
11. DANIEL BUCZEK + PARTNER
12. ADAM SZCZYRBA, FILIP ŻYŁA
13. MARIUSZ NOGŁY , JAROSŁAW HEREDZINA
14. PATRYK BAZYLINSKI, WOJCIECH KOTOMSKI, PATRYK SLEZIAK
15. ZBIGNIEW GDAŃSKI, BOŻENA GDAŃSKA
16. BARTOSZ CHWIROT, JAKUB KUFEL, DAWID PANEK
17. ROBERT MICHALIK, PAWEŁ ŻAK
18. KRYSTIAN JAWORSKI, KRZYSZTOF KALINOWSKI
19. ALEKSANDER KWIATKOWSKI, TOMASZ KOTELSKI
20. IWONA BŁASZCZYK, MARIUSZ BŁASZCZYK
21. ŁUKASZ MISZKIN, LESZEK JARNO
22. PAWEŁ RÓŻALSKI, TOMASZ STALEWSKI
23.PIOTR JURKIEWICZ, PAWEŁ WĘGRZYNOWICZ
24. KRAWCZYK ANDRZEJ, HANNA KRAWCZYK
25. KAROL TYLEK, RAFAŁ KOPTA
26. K.BACHULSKI CARP&FUN
27. JAN CIEŚLA, WIESŁĄW GIDEL
28. NICIEJEWSKI KRZYSZTOF, NOWAKOWSKI ARTUR
29. KALOWSKI MARCIN, DANIEL STRAMSKI
30. PAWEŁ SZUMYLO, ROBERT GLISZCZYŃSKI
31. RYSZARD SZUMYLO, PAWEŁ KLIMEK
32. ARTUR ANDZELA , PIOTR GATKOWSKI
33. PAWEŁ KUCHARSKI, MAREK JUSZCZYK
34. CYBULSKI KRZYSZTOF, MATEUSZ CYBULSKI
35. DARIUSZ ŻAK, SMATLIK MATEUSZ
36. BETLEJ SEBASTIAN, WŁADYSŁAW JACASZEK
37. STOCHMAL SEBASTIAN, WOJTUSZCZYN PIOTR
38. MARCIN KOWNACKI, ARTUR LIPIEC
39. MITAS SEBASTIAN, PRZEŚLICA PRZEMYSŁAW
40. DURAJ ŁUKASZ , SZCZOTKA MARCIN
41. JAWORSKI PAWEŁ, ADAM KOBYLORZ

42. JACEK JACKOWICZ, GRZEGORZ PUCHALSKI

Regulamin "III KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - III POLISH CARP CASTING" 21-25.04.2021 Uroczysko Karpiowe

1. Zawody odbędą się na łowisku „Uroczysko Karpiowe” w Czechowicach-Dziedzicach.

2. Zawody są Eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2021. Zwycięska drużyna otrzymuje darmowy start w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym 2021.
W chwili obecnej zawody zostały zgłoszone do PFWK, czekamy na decyzję odnośnie ilości miejsc w MPwWK 2021. O decyzji PFWK poinformujemy niezwłocznie po otrzymaniu decyzji.

Przypominamy, iż organizatorzy oraz zawodnicy biorący udział z cyklu PCM zobowiązani są do posiadania członkostwa w PFWK, na podstawie którego wydawane będą licencje zawodnicze (więcej szczegółów dot. Licencji wkrótce).Zawody są Eliminacjami do IV KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - IV POLISH CARP CASTING 2022. Drużyna, która zajmie 2 miejsce w klasyfikacji generalnej, oprócz nagród rzeczowych otrzyma darmowe prawo startu w IV KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - IV POLISH CARP CASTING 2022.

3. ZAWODY ODBYWAJĄ SIĘ NA ŻYWEJ RYBIE. Do klasyfikacji generalnej zaliczamy tylko karpie i amury. Zawody rozstrzyga suma masy 3 złowionych ryb przez poszczególne zespoły, tzw. „FORMUŁA 3”. W razie takiego samego wyniku o zwycięstwie zadecyduje największa wagowo ryba złowiona przez dany zespół.

4. W zawodach może wsiąść udział każdy. W zawodach startujemy drużynowo. Drużyna składa się z 2 osób. Każda drużyna może mieć jednego pomocnika - team runnera, który startuje na prawach zawodnika. Zawodnicy poniżej 18 roku życia muszą być w obecności pełnoletniego opiekuna. Opiekunem może być partner z drużyny.

5. Uczestnicy zajmują stanowiska wyznaczone w ogólnym losowaniu. Losowanie składa się z dwóch części, w pierwszej części zawodnicy losują kolejności losowania, a w drugim losowaniu losują miejsca. Łowisko na czas trwania zawodów zostaje wyłączone z normalnego wędkowania.

6. Zawody odbywają się w systemie rzutowym, zakaz używania środków pływających. Stawiamy markery i nęcimy wyłącznie z brzegu methodą rzutową.

Organizator nie zezwala na wchodzenie do wody zawodnikom oraz ich pomocnikom. Za wyjątkiem uzasadnionej sytuacji, w której bezpieczeństwo zawodnika lub ryby jest zagrożone (problem z podebraniem ryby, uszkodzenie sprzętu pływającego itp.)

7. W trakcie trwania zawodów mają też zastosowanie przepisy zgodne z zasadami określonymi przez właściciela łowiska UROCZYSKO KARPIOWE oraz obowiązujące przepisy regulaminu PZW.

8. Organizator zezwala na nęcenie kulkami proteinowymi, pelletem oraz gotowanymi ziarnami z wyjątkiem kukurydzy. Nie jest dozwolone nęcenie ziarnami kukurydzy oraz używaniem kukurydzy jako przynęty haczykowej (np. na włos). Organizator nie zezwala na używanie żywej przynęty/zanęty (białe robaki, pinki, ochotka, czerwone robaki itp.). Dopuszczalne jest stosowanie „metody” (The Method) czyli zanęty sypkiej w koszyku zanętowym. Nie można również łowić na sztuczną kukurydze.

9. Nęcenie łowiska odbywa się z brzegu methodą rzutową. Nie ma ograniczeń w ilości nęcenia i stosowanych zanęt.

10 Ryby (karp i amur) klasyfikowane będą od 5 kg.

11. Ważenie klasyfikowanych ryb odbywa się w obecności wyznaczonych na rozpoczęciu osób. Ryby złowione w nocy przechowujemy w workach karpiowych do rana z wyjątkiem amura który będzie ważony zaraz po zgłoszeniu go sędziemu. W nocy tylko w uzasadnionych przypadkach ważymy ryby (powyżej 3 sztuk złowionych na jednym stanowisku). Każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej 4 worki karpiowe, po dwa na każdego zawodnika. W worku karpiowym można trzymać po 2 karpie.

12. Rybę należy tak holować, aby nie miała styczności z żyłkami zestawów sąsiedniej drużyny. Prosimy jednak o stosowanie zasad Fair-Play i pomoc drużynie sąsiedniej w wyholowaniu ryby. W przypadku gdy holowana ryba będzie miała kontakt z żyłkami drużyny sąsiedniej, zawodnicy z sąsiedniego stanowiska mają prawo zgłosić sędziemu protest, sędzia ma prawo wtedy nie uznać złowionej ryby. W przypadku nie zgłaszania protestu przez sąsiednią drużynę ryba będzie zaliczona do ważenia.

13. W trakcie trwania zawodów łowimy tylko metodą gruntową. Każdy zawodnik łowi maksymalnie na dwie wędki, zestaw może być wyposażony tylko w jeden hak. Organizator nie zezwala na stosowanie drgającej szczytówki, metody spławikowej oraz metod innych od metody gruntowej. Dozwolone jest korzystanie maksimum z 2 markerów na drużynę do oznaczenia łowiska.

Ryba holowana przed sygnałem zakończenia zawodów musi być podebrana maksimum do 10 minut po sygnale - koniec zawodów.

Zawodnicy są zobowiązani do umożliwienia robienia im oraz rybom zdjęć i filmowania przez organizatorów w czasie trwania zawodów.

Podczas trwania zawodów na stanowisku powinien przebywać przynajmniej jeden z zawodników.

W przypadku opuszczenia stanowiska przez zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

14. Na stanowisku mogą przebywać tylko zawodnicy oraz pomocnik (team runner). Organizator dopuszcza jednak przebywanie na łowisku osób niebiorących udziału w zawodach, ale tylko wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu sędziemu. Osoby odwiedzające zobowiązane są pozostawić samochód w wyznaczonych miejscach , a za ich zachowanie odpowiada drużyna, do której te osoby przyjechały. Osoby odwiedzające zawodników mogą przebywać na stanowisku do godziny 22:00

15. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się samochodami na terenie łowiska osobom biorącym udział w zawodach (zawodnicy oraz pomocnicy). Samochodami mogą poruszać się jedynie organizatorzy oraz sędziowie.

16. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.

17. Kiedy jeden z zawodników w trakcie zawodów zrezygnuje z uczestnictwa, wówczas jego partner może łowić wyłącznie na dwie wędki i musi o tym fakcie niezwłocznie poinformować sędziego lub organizatora

18. W przypadku nieporozumień pomiędzy drużynami, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.

19. W trakcie trwania zawodów na terenie całego łowiska obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk.

20. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu oraz zakłócania porządku na łowisku w trakcie trwania zawodów (przeszkadzanie innym zawodnikom) organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika lub całą drużynę oraz nałożyć kary w postaci ustnego upomnienia, drugie upomnienie tego samego zawodnika lub drużyny jest równoznaczne z dyskwalifikacją w/w.

22. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator może skrócić czas trwania zawodów. Wówczas o zajętych miejscach będą decydowały wyniki w chwili przerwania zawodów.

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu tuż przed zawodami lub w trakcie ich trwania. O wszelkich zmianach regulaminu zawodnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

24. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia sprzętu i wyposażenia zawodników.

25. Dozwolona jest zmiana składu drużyny przed rozpoczęciem zawodów, o czym zainteresowani muszą powiadomić sędziego lub organizatora.

26. Zakaz używania plecionki, jako linki głównej.

27. Dozwolone jest używania maksymalnie 2 markerów na drużynę.

28. Zakaz nadużywania alkoholu przez zawodników.

29. Wpisowe za drużynę wynosi 1100zł, temarunner - 100zł , obiady - 100zł/osoba (pkt.31.)

- WAŻNE: Koszt wpisowego wzrósł o 100zł ze względu na zmianę cennika za łowienie i wynajem wody na łowisku Uroczysko Karpiowe na sezon 2021. (Łowisko poinformuje o zmianach najprawdopodobniej końcem roku 2020).


30. Jest możliwość zamówienia ciepłych obiadów z dostarczeniem na stanowisko:
środa - godz. 9:00 (godzina przesunięta ze względu na start)
czwartek - godz. 13:00
piątek - godz. 13:00
sobota - godz. 13:00
Cena za pakiet (4obiady/osoba) - 100zł

WAŻNE: Nie prowadzimy zapisów bez wpłacenia zaliczki. Zaliczka wynosi 50% wpisowego. Drużyna, która wyraża chęć udziału w imprezie, otrzymuje drogą elektroniczną nr konta, na który należy wpłacić zaliczkę. Po zaksięgowaniu zaliczki drużyna zostaje wciągnięta na listę. Można również zapłacić całość.

Drugą ratę należy wpłacić do końca lutego 2021. Po tym terminie organizator nie zwraca wpisowego. Drużyna, która zrezygnuje ze startu, może oczywiście odsprzedać swój start innej drużynie, w takiej sytuacji organizator również pomaga w znalezieniu drużyny zastępczej.

Środa
godz.08:00 – zbiórka/rejestracja/
- poczęstunek integracyjny,ciepłe posiłki + grill bez ograniczeń
godz.12:00* – rozpoczęcie/ losowania stanowisk
godz. 13:00* – wyjazd na łowiska


Niedziela
godz.09:00 - zakończenie zawodów
godz. 11:00* – rozdanie nagród
*(godziny mogą ulec zmianie)


Regulamin "Eliminacji do IV KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - IV POLISH CARP CASTING 2022"

1. Każda drużyna biorąca udział w danej edycji IV KARPIOWE RZUTOWE MISTRZOSTWA W CARP CASTINGU - IV POLISH CARP CASTING walczy o darmowym start w kolejnej edycji tej imprezy.

2. Darmowe prawo startu zdobywa drużyna, które zajmą miejsce 2 w klasyfikacji generalnej. 1 drużyna otrzymuje darmowy start w kolejnej edycji.

3. Jeśli jeden z członków drużyny, która otrzymała "darmowy start", nie może wystąpić w kolejnej edycji, to może zastąpić go inna osoba, ale koszt startu dla tej osoby wynosi 550zł. O tym fakcie należy poinformować organizatora telefonicznie.

4. Nie można odstępować wygranego miejsca. Jeśli drużyna z przyczyn losowych nie będzie mogła skorzystać z darmowego startu, to miejsce się zwalnia i będzie dostępne dla innej drużyny, która uiści wpisowe.

Wszelkie informacje uzyskasz pod nr telefonu: 504-671-613

Wszystkie Komentarze

Napisz Komentarz